Laga lokalt, tilgjengeleg for alle

Lagalokalt.no er ein nettbutikk som formidler salg for små lokale bedrifter.

Med ei felles løysing for netthandel kan dei minste bedriftene selge produkta sine i eit større marked, utan at kostnadane vert altfor store.